Чашата като образ-символ в библейската и българската фразеология. В сб.:„Свещеното Писание в църковното предание“, стр. 239 - 246, С, 2016, ISBN 978-954-2972-50-1


Влайков, Светлозар (2016) Чашата като образ-символ в библейската и българската фразеология. В сб.:„Свещеното Писание в църковното предание“, стр. 239 - 246, С, 2016, ISBN 978-954-2972-50-1 У нас


 
  Статия
 старобългарски книжовен език, съвременен български език, фразеологични единици, светоглед
 Издадено
  14870
 Светлозар Влайков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/