Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век).


Георгиева, Гергана (2016) Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век). Епохи, 2016, т. 24, кн. 2, с. 177-200. ISSN 1310-2141 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]; COBISS.BG-ID 1120927204


 
  Студия
 
 Издадено
  14868
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/