Грешният Лалое.


Грудков, Венелин (2006) Грешният Лалое. Българска фило.„логическа медиевистика: Сборник научни изследвания в чест на проф дфн Иван Харалампиев, ред Ангел Давидов и др. (с.499-504). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006. ISBN 954-524-546-8, ISBN 978-954-524-546-6, COBISS.BG-ID 1242745828


 
  Статия
 старобългарска литература, старобългарски писател


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14858
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/