Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци.


Грудков, Венелин (2003) Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци. Сп.Проглас. год.VIII, кн. 3-4. (с.31-46). Гл. ред. Георги Данчев, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ISSN 0861- 7902. COBISS.BG-ID1159444708


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14852
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/