За двата преписа на Житието на сръбския патриарх Ефрем.


Грудков, Венелин (2002) За двата преписа на Житието на сръбския патриарх Ефрем. Сб. Търновска книжовна школа. T. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Международен симпозиум, В. Търново, 8-10 окт.,1999. Ред. кол. Георги Данчев ...и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, (с.175-180) ISBN 954- 524 -339- 2(T 7) COBISS.BG-ID 1039827940


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14844
 Венелин Грудков

1. Комсалова, Румяна. Съдбата на културно-духовния елит на Втората българска държава. В: Търновска книжовна школа. 8: Св. Евтимий, патриарх търновски,и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум В. Търново, 14-16 октомври 2004 г. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, (с.497) ISBN 954-524-339-2(T8) COBISS.BG-ID 123 0459876

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/