Тезиси за анализ на агиографския цикъл за св.Иван Рилски


Грудков, Венелин (2001) Тезиси за анализ на агиографския цикъл за св.Иван Рилски Сб. Следите на свещената книга в Българската литература.Гл. ред. Иван Радев (с. 45-52). Велико Търново: Фабер. ISBN- 954- 9541- 94- 0 COBISS.BG-ID 1037284580


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14843
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/