Свети Иван Серски и неговото житие.


Грудков, Венелин (2001) Свети Иван Серски и неговото житие. Сб. Преславска книжовна школа.5. (с.283 - 285). София. ISBN 954-430771-0


 
  Превод
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14842
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/