Свети Исай Серски и неговото житие.


Грудков, Венелин (2001) Свети Исай Серски и неговото житие. Сб. Преславска книжовна школа.Т.5. Изследвания в чест на проф. д.истн. н. Тотю Тотев. Отг. ред. Васил Гюзелев, Христо Трендафилов. (с.283 - 285). София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов. ISBN 954-430771-0 COBISS.BG-ID 1036769764


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14842
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/