Символно-митологични пластове в агиографския цикъл, посветен на св.Иван Рилски.


Грудков, Венелин (2001) Символно-митологични пластове в агиографския цикъл, посветен на св.Иван Рилски. Сб. Българистични проучвания. 7. (с. 65-72). Велико Търново: ПИК .ISBN 954 736 058 2.


 
  Доклад
 библия, словесен образ, култ


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14841
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/