Народната педагогика-социална педагогика на миналото-Начално училище , 2001 , кн. 2 , с 105-107, ISNN-1310-0572, COBISS.BG-ID-1157646308


Спасов, Емил (2001) Народната педагогика-социална педагогика на миналото-Начално училище , 2001 , кн. 2 , с 105-107, ISNN-1310-0572, COBISS.BG-ID-1157646308 сп. Начално училище , 2001, ISSN: 1310-0572


 
  Статия
 
 Издадено
  14840
 Емил Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/