On the automorphism group of the extremal singly-even self-dual codes of length 48


Буюклиева, Стефка (1997) On the automorphism group of the extremal singly-even self-dual codes of length 48 Математика и математическо образование


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  1484
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/