Народнически концепции за национално възпитание- Образование ,2001 , кн 4 , с 75-79, ISSN-0861-475, COBISS.BG-ID-1158128100


Спасов, Емил (2001) Народнически концепции за национално възпитание- Образование ,2001 , кн 4 , с 75-79, ISSN-0861-475, COBISS.BG-ID-1158128100 сп. Образование. , 2001 ISSN: 0861-475


 
  Статия
 
 Издадено
  14839
 Емил Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/