Свети Иван Рилски в агиографията от края на XII и началото на XIII в.


Грудков, Венелин (1997) Свети Иван Рилски в агиографията от края на XII и началото на XIII в. Сп. Епохи.1-2.(с.261-265). Велико Търново: Университетско издателство. ISSN 1310-2141.


 
  Статия
 агиография, аскетика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14838
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/