Понятието "наднационално възпитание" в педагогическата теория на С. Хесен- Педагогика , 2001 , кн . 2 , с 105 -107


Спасов, Емил (2001) Понятието "наднационално възпитание" в педагогическата теория на С. Хесен- Педагогика , 2001 , кн . 2 , с 105 -107 сп. Педагогика . , 2001 ISSN 0861 – 3982


 
  Отзив
 
 Издадено
  14837
 Емил Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/