Професор Михаил Герасков за общочовешкото и националното в образованието - Педагогически алманах , 2000 , кн . 1-2 , с 191-195, ISSN-2367-9360, COBISS.BG-ID-1158991332


Спасов, Емил (2000) Професор Михаил Герасков за общочовешкото и националното в образованието - Педагогически алманах , 2000 , кн . 1-2 , с 191-195, ISSN-2367-9360, COBISS.BG-ID-1158991332 сп. Педагогически алманах . , 2000 ISSN: 2367-9360


 
  Статия
 
 Издадено
  14836
 Емил Спасов

1. Илиева , М . Михаил Герасков (1874-1957) - модерният педагог . С .,2014 , 257 с 177 Издателство : Стилует ЕООД , ISBN 978-619-194-003-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/