Блажени Августин за смисъла и целта на възпитанието - Педагогически алманах , 1998 , кн . 1-2 , с 175-180, ISSN- 2367-9360, COBISS.BG-ID-1154098148


Спасов, Емил (1998) Блажени Августин за смисъла и целта на възпитанието - Педагогически алманах , 1998 , кн . 1-2 , с 175-180, ISSN- 2367-9360, COBISS.BG-ID-1154098148 сп. Педагогически алманах . , 1998, ISSN-2367-9360


 
  Статия
 
 Издадено
  14835
 Емил Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/