Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас


Димитрова, Димка (2002) Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания, т. 1. Смолян: Пловдивски унив. Паисий Хилендарски, филиал Смолян, 2002, с. 48-51.COBISS-ID 1039897060


 Статията разглежда характеристиките на описателния текст и проблемите, свързани с неговото усвояване от четвъртокласниците.
  Статия
 текст, описание, обучение по български език
 Издадено
  14834
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/