За практическата подготовка на студентите българисти


Димитрова, Димка (1999) За практическата подготовка на студентите българисти Обучение и квалификация – непрекъснато образование. Сборник доклади, част 1, ИПКУ - Ст. Загора, 1999, с. 105-110. COBISS-ID 1035471588


 Статията коментира проблеми, свързани с практическата подготовка на студентите българисти.
  Статия
 практическата подготовка, студентите българисти, методика на обучението по български език
 Издадено
  14833
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/