Урок семинар в осми клас


Димитрова, Димка (1994) Урок семинар в осми клас Български език и литература, 1994, № 1, с. 39-45 ISSN 0323–9519 (Print)


 Статията разглежда методическата идея за реализиране на урок семинар в осми клас.
  Статия
 текст, задачи, български език, урок семинар
 Издадено
  14832
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/