Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература


Димитрова, Димка (1992) Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература Сп. Български език и литература, 1992, № 6, с. 31-38 ISSN 0323–9519 (Print)


 Статията разглежда типове речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература.
  Статия
 речеви грешки, български език и литература
 Издадено
  14831
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/