Ценно методическо помагало


Димитрова, Димка (1992) Ценно методическо помагало Български език и литература ,1992, № 2, с. 61-64 ISSN 0323–9519 (Print)


 Рецензия за книгата на П. Гарушева “Работа над текста при обучението по граматика”
  Рецензия
 помагало, текст, граматика, обучение по български език
 Издадено
  14830
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/