В помощ на изучаващите български език. Учебна тетрадка за ниво С


Димитрова, Димка (2013) В помощ на изучаващите български език. Учебна тетрадка за ниво С В. Търново: Фабер, 2013, 46 с. ISBN 978-954-400-932-8. COBISS-ID 1258332388


 Учебната тетрадка е предназначена за изучаващите български език към Международен българистичен център, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
  Учебник / Учебно помагало
 текст, тест, задачи, български език
 Издадено
  14829
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/