Йоасаф Бдински и съдбата на българската народност в края на XIV в.


Грудков, Венелин (1995) Йоасаф Бдински и съдбата на българската народност в края на XIV в. Палеобалканистика и Старобългаристика. (с.97-100). Велико Търново.


 
  Доклад
 български светици, турски завоевания


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14817
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/