Михаил Воин в агиографията на XIII и XIV в.


Грудков, Венелин (1994) Михаил Воин в агиографията на XIII и XIV в. Паметници. Поетика. Историография: Пети международен симпозиум Велико Търново, 6-8 септември 1989. Гл. ред. Георги Данчев.Сб. Търновска книжовна школа. V., 1994 (с.179-185).Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-090-3 COBISS.BG-ID 1027525092


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14808
 Венелин Грудков

3. Чешмеджиев, Димо. Етюди върху български средновековни култове. 37с. ,ISBN 978-954-8536-29-5 COBISS.BG-ID 12904545500

2. Аризанова, Силвия. Българите в агиографията от XIII-XV век. Общество, бит и култура. 2013 , 426 с. , ISBN 9789548536127

1. Мороз, Й. Някои особености на Похвалното слово на Михаил Воин оат Патриарх Евтимий Търновски. В:Паметници. Поетика. Историография: Пети международен симпозиум Велико Търново, 6-8 септември 1989. Гл. ред. Георги Данчев.Сб. Търновска книжовна школа. V., 1994, с.165. Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-090-3 COBISS.BG-ID 1027525092

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/