Михаил Воин в агиографията на XIII и XIV в.


Грудков, Венелин (1994) Михаил Воин в агиографията на XIII и XIV в. Сб. Търновска книжовна школа. V. (с.179-185).Велико Търново.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14808
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/