Задачи и упражнения по български език за 7. клас


Димитрова, Димка (1999) Задачи и упражнения по български език за 7. клас В. Търново: Абагар ,1999, 2000, 2004 . 350 с. ISBN 954-427-367-0. COBISS-ID 1036614884


 Учебното помагало съдържа дидактически материали, предназначени за обучението по български език в 7. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 език, текст, задачи, упражнения
 Издадено
  14807
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/