Задачи и упражнения по български език за 6. клас


Димитрова, Димка (1997) Задачи и упражнения по български език за 6. клас В. Търново: Абагар ,1997, 1999, 2000 . 220 с., ISBN 954-427-283-6. COBISS-ID 1036693988


 Учебното помагало съдържа дидактически материали, предназначени за обучението по български език в 6. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 български език, задачи, упражнения, текст
 Издадено
  14804
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/