Задачи и упражнения по български език за 5. клас


Димитрова, Димка (1996) Задачи и упражнения по български език за 5. клас В. Търново: Абагар , 1996 . 246 с. ISBN 945-427-250-х. COBISS-ID 1030739684


 Учебно помагало, съдържащо текстове и задачи, предназначени за обучението по български език в 5. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 текст, език, задачи
 Издадено
  14803
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/