Култът към Иларион Мъгленски в агиографията на XIII в.


Грудков, Венелин (1993) Култът към Иларион Мъгленски в агиографията на XIII в. Сб. Славистични проучвания. (с.149-157). Велико Търново.


 
  Статия
  търновска агиография, ереси, Асеневци


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14802
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/