Методика на обучението по български език. Христоматия


Димитрова, Димка (1998) Методика на обучението по български език. Христоматия В. Търново: Университетско издателство“Св. Св. Кирил и Методий“, 1998. 228 с. ISBN 954-524-188-8. COBISS-ID 1032013028


 В христоматията са събрани статии, свързани със съвременното обучение по български език. Христоматията съдържа разработки по теми от общата и специалната част на методиката на обучението по български език.
  Книга
 методика, изследвания, езиково обучение, урок по БЕ, учебен процес, текст
 Издадено
  14801
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/