За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване


Димитрова, Димка (2011) За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване Във: Филологически сборник IV, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 73-75. ISBN 978-954-524-767-5. COBISS-ID 1270068452


 
  Статия
 
 Издадено
  14797
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/