Юбилеен сборник


Димитрова, Димка (2009) Юбилеен сборник Проглас, 2009, №1, 144-148. ISSN 0861 7902. COBISS-ID 1119668196


 Рецензията представя сборник, посветен на 45-годишнината на Филологическия факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
  Рецензия
 езикознание, литературознание, фолклористика, статии, юбилеен сборник
 Издадено
  14796
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/