Prof . Alecsander Tsancov-educational conseptions end political activivites-www.SWU.BG , Еlectronics issue , Part Education , Posted:2003-03-14 , p 49-57


Спасов, Емил (2003) Prof . Alecsander Tsancov-educational conseptions end political activivites-www.SWU.BG , Еlectronics issue , Part Education , Posted:2003-03-14 , p 49-57 www. SWE.BG , Еlectronics issue , 2003


 
  Статия
 
 
  14790
 Емил Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/