Работа над текста при изучаване на прилагателното име


Димитрова, Димка (2005) Работа над текста при изучаване на прилагателното име Език и стратегии в обучението.Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева, В.Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с.80-84. ISBN 954-524-475-5. COBISS-ID 1045355236


 В статията се разглеждат проблеми при работа върху прилагателните имена и се предлагат методически идеи за обвързване на този процес с работа върху текста.
  Статия
 прилагателно име, обучение по български език, текст, описание
 Издадено
  14788
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/