В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ как да редим „пъзела” на развитието си като лидери на тактическо ниво. Велико Търново, Издателство на НВУ, 2015, 88 с., ISBN 978-954- 753-231-1, COBISS.BG-ID 1276483044


Бораджиева, Елена (2015) В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ как да редим „пъзела” на развитието си като лидери на тактическо ниво. Велико Търново, Издателство на НВУ, 2015, 88 с., ISBN 978-954- 753-231-1, COBISS.BG-ID 1276483044 Велико Търново


 Академичното систематизирано знание по много дисциплини едновременно, често оттегчава съвременния обучаем. А той е буден и има желание за развитие, но съвременните технологии както по начина на овладяването им, така по бързия начин на ползване за доставяне на информация се противопоставят на традиционните методи на обучение. Младият човек иска отговор на много въпроси, които го касаят “тук и сега”. През годините, на тренингите по лидерска подготовка някои въпроси, свързани с формирането на лидера, неизменно вълнуваха курсантите. В отговор на тях е съставено това учебно помагало. По темите от първия модул по Лидерска подготовка – “Развитие на личността на лидера” са поставени въпроси, на които научно, а понякога и житейски обосновано се прави опит да се отговори като се провокира интерес за размисъл и себепознание. Целта на учебното помагало е по-скоро да се визуализират, възприемат и осмислят значимите връзки между особеностите на армейската среда, професионалнозначимите личностни черти както и лидерският стил на поведение на офицера в дейността му като командир на тактическо подразделение. Основната задача на помагалото е всеки въпрос да дава информация, която да провокира размисъл и саморефлексия, и подобно на заниманието с пъзел да се търси и постига себепознание. Приложена е адаптирана от автора методика за оценяване и самооценяване на лидерския стил на поведение както и други самооценъчни тестове.
  Учебник / Учебно помагало
 личността на лидера, лидерски стил на поведение, роли на лидера
 Издадено
  14786
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/