Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина.


Грудков, Венелин (1993) Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина. Сп. Проглас кн.1. (32-40 стр.). Велико Търново. ISSN 0861 7902


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14783
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/