Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина.


Грудков, Венелин (1993) Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина. Сп. Проглас, год.2, кн.1. (32-40 с.). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"ISSN 0861 7902 COBISS.BG-ID 1119668196


 
  Статия
 библейски наратив, средновековна култура


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14783
 Венелин Грудков

1. Аризанова, Силвия. Българите в агиографията от XIII-XV век. Общество, бит и култура. 2013 , 426 с. , ISBN 9789548536127

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/