Е. Георгиев и литературния процес на XIII в.


Грудков, Венелин (1991) Е. Георгиев и литературния процес на XIII в. Българистични и славистични изследвания.(20-29 стр.) Велико Търново.


 
  Статия
 търновска химнография, търновска агиография


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14782
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/