Образователно направление “Изобразително изкуство” –Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина.


Гюлчев, Николай (2004) Образователно направление “Изобразително изкуство” –Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Слово, Велико Търново, 2004.


 Образователно направление “Изобразително изкуство”. Изобразително-практическата подготовка е насочена към активизиране на познавателната и изобразително-творческата дейност на децата от подготвителната група при прехода към училищно обучение.
  Учебник / Учебно помагало
 Предучилищна подготвителна група, изобразителна дейност.
 Издадено
  1478
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/