Типично българска ли е пословицата "Преклонената главичка остра сабя не я сече". В сб.: Динамика языковых процессов: история и современность. С., 2004. ISBN 954-580-161-1.


Влайков, Светлозар (2004) Типично българска ли е пословицата "Преклонената главичка остра сабя не я сече". В сб.: Динамика языковых процессов: история и современность. С., 2004. ISBN 954-580-161-1. У нас


 
  Статия
 
 Издадено
  14779
 Светлозар Влайков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/