Постоянните сравнения в старобългарския и староруския книжовен език (ІХ/ХІ – ХІV в.). Аспекти на същностната им характеристика. В. Търново, 2000, дисертация за степента “доктор” – 227 стр.


Влайков, Светлозар (2000) Постоянните сравнения в старобългарския и староруския книжовен език (ІХ/ХІ – ХІV в.). Аспекти на същностната им характеристика. В. Търново, 2000, дисертация за степента “доктор” – 227 стр. У нас


 
  Дисертация
 
 Издадено
  14774
 Светлозар Влайков

2. Д. Константинова. Дисертационен труд, В. Търново, 2009, стр. 197

1. 1. Р. Радев и др. Осмокласниците пишат. С., 1995, с. 14

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/