Модел на система за усвояване на изобразителна грамотност в подготвителна предучилищна група.


Гюлчев, Николай (2004) Модел на система за усвояване на изобразителна грамотност в подготвителна предучилищна група. Сборник: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово. Велико Търново. 2004.


 Единната социално-педагогическа система на образование поставя изисквания пред възпитателния процес в детската градина за придобиване от детето на обща и специална готовност за училище.
  Доклад
 Познавателна, изобразително-творческа дейност, активизиране.
 Издадено
  1477
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/