За синонимичността на агня, агньць и овьца в състава на постоянните сравнения в старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). София, 1990, сп. “Български език”, кн. 2


Влайков, Светлозар (1990) За синонимичността на агня, агньць и овьца в състава на постоянните сравнения в старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). София, 1990, сп. “Български език”, кн. 2 У нас


 
  Статия
 
 Издадено
  14768
 Светлозар Влайков

1. Ст. Кънчева-Михайлова. Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52, 13 – 53, 12) – пророческо прозрение за Христа. Дисертация – доктор. В. Търново, 2009, с. 210

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/