“National Transnationalism: Concepts of Irishness – From Within and From Without”


Даскалова, Ярмила (2005) “National Transnationalism: Concepts of Irishness – From Within and From Without” "The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context", Madeleine Danova (ed.), Sofia University, pp. 314-323.ISBN 954-796-012-1. COBISS.BG-ID1044471012


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14761
 Ярмила Даскалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/