„У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, II част


Даскалова, Ярмила (2008) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, II част Паисиеви четения: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи), Научни трудове т.46, кн.1, сб.Б, 2008, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Редакционна колегия: Доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова, доц.д-р Любка Липчева, доц.д-р Красимира Чакърова, доц.д-р Елена Гетова. ISSN 0861-0029. Стр. 202-219. ( Номер 436 от Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) COBISS.BG-ID1124461540


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14756
 Ярмила Даскалова

1. Katsarska, Milena. English Studies On This Side. Post-2007 Reckonings. Edited by Suman Gupta, The Open University, UK. Milena Katsarska, Plovdiv University, Bulgaria. p. 177. ISBN 978-954-423-568-0. https://books.google.bg/books?id=G_py-K8WMuIC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=yarmila+daskalova&source=bl&ots=VucLcCWx4v&sig=ACfU3U2USF1WkNi7AlI1DN4hZDS1Lw0LA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj0ycf1nIriAhUmz6YKHXvlCeg4ChDoATADegQICRAB#v=onepage&q=yarmila%20daskalova&f=false

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/