„У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, I част


Даскалова, Ярмила (2010) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, I част Материали от Втората национална конференция „Аз не живея, аз горя” по случай 110 год. от Анхиалския дебют на Пейо К. Яворови Националните поетични празници „Яворови дни”, Поморие. Издание на община Поморие. ISSN 1314-2372. Стр. 56-65. COBISS.BG-ID1237015268


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14755
 Ярмила Даскалова

1. Comparative Critical Studies, 2012, 9.2 Xenographies, p. V . Print ISSN 1744-1854. eISSN 1750-0109. Edinburgh University Press, UK. Edited by Glyn Hambrook, Benjamin Colbert and Pedro Javier Pardo Garcia. UK. [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/ccs.2012.0051

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/