Формиране на усет за цветосъчетание у пет-седемгодишните деца.


Гюлчев, Николай (2004) Формиране на усет за цветосъчетание у пет-седемгодишните деца. Сборник: "120години предучилищно възпитание". Слово, Велико Търново.


 Докладът представя практически подход за формиране на усет за цветосъчетание. В този процес целенасочено е използвана дидактичната игра.
  Доклад
 Цветосъчетание, дидактични игри.
 Издадено
  1475
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/