„Нови измерения в концептуализирането на красотата и принципа на оригиналността в творчеството на Едгар Алън По и Шарл Бодлер”


Даскалова, Ярмила (2016) „Нови измерения в концептуализирането на красотата и принципа на оригиналността в творчеството на Едгар Алън По и Шарл Бодлер” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, Нов български университет. Изд. на НБУ, София,2016. ISSN: 1313-7875. http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14748
 Ярмила Даскалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/