Бележки към житието на св.Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник.


Грудков, Венелин (1999) Бележки към житието на св.Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник. Сборник Търновска книжовна школа. Том 6.(стр,439-450) Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 954-524-214-0 COBISS.BG-ID 1034466020


 
  Доклад
 сръбски патриарси, агиография


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14745
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/