Демонстрационен похват за формиране на композиционен усет в предучилищна възраст


Гюлчев, Николай (2002) Демонстрационен похват за формиране на композиционен усет в предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2002.


 Естетическото изграждане на детската личност е процес, който се осъществява в условията на организирано въздействие. За развитие на художествената грамотност от значение е децата да усвоят необходимия минимум изобразителни умения и техники на изпълнение.
  Статия
 Изобразителна дейност, композиционен усет, демонстрация.
 Издадено
  1473
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/