Устойчив и интелигентен растеж на фирмата.


Пенчева, Ивалинка (2013) Устойчив и интелигентен растеж на фирмата. Индустриален мениджмънт, 2013, бр.2, с. 25-34. Print ISSN 1312-3793, COBISS.BG-ID 1121786340.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14723
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/