Формиране на композиционни умения в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст


Гюлчев, Николай (2002) Формиране на композиционни умения в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст сборник: "Детето на ХХІ век. В. Търново". 2002.


 Композицията е компонент на всяко художествено произведение. За художественото обучение от значение е развитието на композиционните умения да се осъществява от началото на художествено-изобразителната дейност.
  Статия
 Композиция, предучилищна възраст, композиционни умения.
 Издадено
  1472
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/