Groups, Teams, Team Groups.


Пенчева, Ивалинка (2014) Groups, Teams, Team Groups. Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 22-25 June 2014. Rev. M. Velev. Sofia: TU, 2014. vol. I, p. 440-449, Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327. НРС.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14714
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/